Forskellige flyslæbs-forsøg ved

Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug. I


<<

>>

 

Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (DSF) i Darmstadt var i 1935 vokset til en størrelse der krævede et dusin testpiloter.
De var tilknyttede instituttets fem forskellige afdelinger. Aerodynamik, Meteorologi, instrumenter og udrustning, design og konstruktion osv.

Et par berømte navne som bør nævnes er:
Heini Ditmar som arbejdede for Alexander Lippisch ved udviklingen af motoriserede hale løse fly, eller flyvende vinger - fra DFS 194 til raketflyet Me 163.
Hanna Reitsch arbejdede for Hans Jacobs ved udviklingen af nykonstruktioner og forbedringer og med meteorologiske studier for grundlæggeren af DSF Walter Georgii.
Resten var hovedsagligt beskæftigede som instruktører og med forskellige former for testflyvninger af såvel motoriserede som svævefly udtænkt af Fritz Stamer.Karl Schieferstein

Militæret var tidligt begyndt at vise interesse for instituttets resultater. F.eks. var besætningerne der gennemførte angrebene ved floden Maas, fortet Eben Emael i Belgien og Korinth Isthmus, uddannet og trænet af instituttets instruktører.
Angrebene blev udført med fragt- og troppetransport svæveflyet DFS 230 konstrueret af Hans Jacobs.

I 1939 passerede mere end 500 videnskabsfolk, specialister og ansatte dagligt gennem instituttets porte og Det Tredje Rige viste ikke kun stor interesse for instituttets videnskabelige undersøgelser og resultater, men bakkede den også op finansielt.

 


Erich Klöckner
   

 

DFS var grundlagt som en civil forsknings institution på basis af svæveflyve organisationen Rhön-Rossitten-Gesellschaft (RRG), men da det blev åbenlyst at krigen ville vare ved, fik DFS pålagt tests og evalueringsopgaver der, i heldigste fald, holdt sig indenfor grænserne for det muliges kunst.

  • Som optakt til de næste afsnit kan i flæng nævnes: Afprøvning af enhver form for flyslæb, -træk og -løft, fjernstyrede droner og våben-systemer som f.eks. antiluftskyts-raketter og V1 og raket drevne start- og bremse systemer, flyveprøver med nyudviklede typer, hvor motorerne endnu ikke var færdige, første vindtunnel i verden osv.

 

 
 
 
Desværre gik de fleste papirer og rapporter tabt, men hen ad vejen har det været muligt, ud fra forskellige piloters dagbogs optegninger, at rekonstruere nogle af de afprøvninger og flyvninger som de, med livet som indsats, gennemførte for DFS.   De testflyvninger, der under krigen blev gennemført ved Darmstadt, Braunschweig og Ainring, er utroligt interessante, ikke kun set fra et teknisk synspunkt, men også fordi de giver et billede af de involveredes mod og evner som piloter.

 

 
 
  << Home  

Flyslæb med kort slæbetov >>