Kortfattet fakta om Etiopia

Etiopia er et gresk ord som betyr brent ansikt, dvs. det omfatter alle afrikanere med mørk/brun hudfarge.

Beliggenhet: Nordøst-Afrika (Afrikas horn), nord for ekvator.

Areal: ca. 1.100.000 km2 , 9. største landet i Afrika og omtrent tre ganger større enn Norge.

Innbyggertall: ca. 60 millioner.

Hovedstad: Addis Abeba, som betyr "Ny blomst". Byen er sete for mange internasjonale organisasjoner som for eksempel: Organisation for African Unity (OAU), UN Economic comission for Africa (UNECA), International Livestock Center for Africa (ILCA) osv.

Klima: Da Etiopia ligger mellom 3,50 og 180 nordlig bredde, forandrer temperaturen seg lite med årstiden eller fra nord til sør i landet. I Addis Abeba, ca. 2400 m.o.h., er mai den varmeste måneden med middeltemperatur på ca. 180.

Kultur og samfunn: Etiopia er et land som har et vell av forskjellig folkegrupper, kulturer og språk. Det finnes over 83 forskjellige språk og over 200 dialekter. Et flerkulturelt samfunn betyr berikelse.

I 1200 – årene ble kongedømmets språk amharisk. Amharisk er landets administrasjon og offisiell språk. Amharisk er verdens tredje vanskeligste språk.

Historie: Etiopia er en selvstendig og ikke kolonisert nasjon noensinne. Landet har opplevd minst tre forskjellige styreformer:

Monarki, som varte i ca. 3000 år. Haile Selassie var den 225. og siste keiseren.

Sosialisme under militærdiktatur, 1974 – 1991.

Det sittende regimet driver etnisk politikk siden 1991. Ved å føre en splitt – og hersk politikk klarere regimet å beholde makten.

Fra 1880 – årene begynte stormaktene å interessere seg for Etiopia. I mars 1896 ble en moderne italiensk angrepsmakt på 145000 menn fullstendig slått av primitivt utstyrte etiopiere ved Adwa. Som det førest afrikanske land hadde etiopiere klart å vinne en krig over en imperialistisk stat. Adwa ble stående som et symbol for etiopisk vilje til selvstendighet.

Religion: Kristendommen ble ført inn i landet på 330 – tallet e. Kr. og ble statsreligion på 350- tallet. Kirkerådet (den koptiske) har 33 Mariafester og 12 minnefester for Jesu fødsel, og man feirer ca. 200 fest-dager i løpet av året. Kirken har stått under jødisk innflytelse. Jesuittene forsøkte på 1500 – tallet å få kirken til å innordne seg under pavestolen. En union ble proklamert 1626. Fra 1830 har det anglikanske Church Missionary Society drevet misjon i Etiopia, og fra 1866 likeså den svenske Fosterlandsstiftelse, i 1948 opptok Norsk Luthersk Misjonssamband en lignende virksomhet. 40% av befolkningen tilhører den koptiske kirken, resten er muslimer, protestanter, katolikker og tradisjonelle troende.

Navnet Etiopia står i Bibelen mer enn 60 ganger. Noen av versene fra Bibelen om Etiopia:- 4M 12:1, 1Kong 10:1-13, 2Krøn 9:1-12, Mat 12:42, Apg 8:26-39, Sal 67: 31,68 Amos 9:7

Skriftspråk: Etiopia en av få landene i verden (den eneste land i Afrika) som har sitt eget alfabet og talltegn. Det er 33 grunnbokstaver. Ut i fra hver av disse 33 bokstavene, lages det sju nye (rot-) bokstaver. [grunnbokstav + 6 nye (rot-)]. Til sammen har vårt alfabet 231 bokstaver. De fleste rotbokstavene følger sammen mønster i form. Da man er ferdig med å lære disse bokstavene utenat er problemet med rettskriving og lesing slutt. Det skrives og leses som det lyder. Talltegnene brukes generelt på boktrykking.

Noen eksempler på Amharisk skriftspråk

 skriftspråk.JPG (12572 bytes)

Kalender: Etiopia har sin egen kalender. Året er delt i 13 måneder. 12 måneder av 30 dager hver og en måned (siste måned) av 5 dager (6 i skuddår). Landets Turistbyrå reklamerer Etiopia som land av "13 måneders solskinn" 11. september er det nytt år i Etiopia. Nå er det år 1993.

Ifølge forskningskilder og nye arkeologiske funn er Etiopia opprinnelseslandet til kaffeplantasjen og menneskeheten.

© Etiopia oversettingstjenester

http://www.etiopia.no/