Vilkår for brug af billeder.

 

Terms for use of illustrations.

           
  En oplevelse for nyligt har tvunget mig til at kommentere hvilke vilkår der er forbundet med brug af mine billeder.

...

På en, i dette tilfælde, privat hjemmeside faldt jeg over 5 stk. fotos kopieret fra mine Etiopiens sider !
Ikke ét ord om hvor billederne stammer fra.
Intet link til www.mr-jan.dk

Men derimod følgende tekst: "These pages are © Copyright protected" !?
Ikke andre end jeg kan © mærke mine billeder ! (Jeg kan naturligvis sælge ophavsrettigheder som jeg har lyst, men det er ikke gjort i dette tilfælde).

...

Rent moralsk: Det gør man altså bare ikke !
Rent juridisk: Det er overtrædelse af ophavsrettigheds-lovgivningen.

http://www.ophavsret.dk/tilladelser.htm

    A recent experience on the web forces me to make this notice of terms in force regarding the use of my photos.

...

On a, in this case, personal website, I found 5 of my pictures copied from my Ethiopia pages !
Not one word mentioning the origin of the photos.
No link to www.mr-jan.dk

On the contrary. The pages were marked: "These pages are © Copyright protected" !?
I, and only I, can © mark my pictures ! (I can off course sell copyrights as I please, but in this case, I haven't.)
 

...

Morally: One doesn't do things like that !
Legally: It's a violation of international copyright laws.

http://www.wipo.int/copyright/

 

 
 
Du må ganske enkelt ikke kopiere mine billeder og anvende dem på dine sider.

Det hænder jeg er i godt humør, så hvis anvendelsen kan hjælpe et godt formål så send mig en mail

Med venlig hilsen

Jan Winterskov

Tilbage

   
You are simply not allowed to copy any of my pictures and use them on your website.

At times I am in a good mood. If the use has charitable purposes, drop me a mail by  

Best regards

Jan Winterskov

Back